Ett antal ljudmaskiner fungerar som olika lättspelade instrument. Inga instruktioner.

Tryck, vrid och dra och se vad som händer. 

En interaktiv musikalisk ljudinstallation

Ljudlabbet

Vad är ljudlabbet?


  • Ljudlabbet (arbetsnamn) är en mobil installation för barn och unga där vem som helst kan leka fram ljud och musik, ställa till med spontana jam och hitta skaparglädjen i stunden.  • Installationen består av lättspelade ljudmaskiner, där var och en agerar som ett eget instrument – till exempel basljud, rytmer, melodier och röster.  • Deltagarna kan spela själva eller tillsammans, precis som om de hade varsitt vanligt musikinstrument.  • Ljudlabbet är utformat för att uppmuntra samspel och gemensamt utforskande.

Om projektet

Vinterspelen 2019       Fotograf: Ali Jehad

Varför?


Vi vill att alla ska få en möjlighet att uppleva känslan av att skapa och improvisera tillsammans, och vi har sett att det faktiskt går.


Vid ett par tillfällen har vi medverkat på Vinterspelen i Malmö, en sorts spelmässa för barn och unga, med en enklare improviserad ljudinstallation. Det har då blivit tydligt för oss att det här är något väldigt uppskattat. Deltagarna har flockats, och vissa har fastnat länge. Det är inte utan att ett visst mått av kaos lätt uppstår, på gott och ont.


Erfarenheter från dessa tillfällen (men även från andra publika installationer) är att man måste jobba mycket med att hitta balansen mellan kontroll och harmoni. Deltagaren ska utan förkunskap kunna påverka så mycket som möjligt, men resultatet behöver ändå alltid bli (relativt) behagligt.


Det vi framför allt har observerat när det gäller den här typen av installationer är behovet av något mer robust, och att ge varje deltagare sitt eget utrymme att utforska i.

Hur?


Varje enhet har unika funktioner, inbyggd högtalare och minimalt med instruktioner. Möjligtvis finns det någon pil här och där, och på några ställen lampor för feedback om vad som händer, men meningen är att man ska få pröva sig fram. 


Deltagarna kan spela själva eller tillsammans, precis som om de hade varsitt vanligt musikinstrument. Enheterna placeras dock såpass långt isär att en person bara når ett instrument i taget.


Ingenting låter av sig självt. Deltagaren behöver vara aktiv för att det ska låta, dock svarar enheterna sämre på hårdhänt användande. Det blir alltså inte mer ljud bara för att man trycker snabbt på allting samtidigt, utan snarare tvärtom.


Allting kontrolleras från en dator, vilket gör att vi kan se till att skalor och rytmer synkroniseras och resultatet hela tiden känns samspelt.


Utöver de enskilda enheterna ges någon form av visuell feedback på en större skärm eller projektor. Det kan vara effekter som reagerar på ljudet, kanske representeras varje instrument till och med av en egen figur på skärmen. Vi har märkt att många deltagare söker visuell feedback först, för att sedan upptäcka ljuden, så sådana effekter hjälper för att komma igång.

Video / Ljud

Prototyp

Delar av Vinterspelen 2021

Var?


Meningen är att installationen ska kunna sättas upp tillfälligt var som helst där det finns ström och tak. Det kan alltså vara på stadsfestivaler, kulturhändelser och liknande, men även till vardags där människor vistas. 


Installationen är skalbar, så det går utmärkt att bara ha en eller två enheter, och den kan fungera utan separat ljudsystem eller bildskärmar.


Utveckling och tester med inbjuden publik kan ske på Rehab Kultur i Malmö, där vi har tillgång till arbetsrum och en större öppen lokal. www.rehabkultur.se


Prototyp

Inför Vinterspelen 2022

Utveckling

Mål


Målet är att skapa en inbjudande plats för utforskande och experimenterande för så många som möjligt. Vi vill ge deltagarna möjlighet att improvisera och spela utan prestation, och förhoppningsvis väcka en nyfikenhet och skaparlust.


Förutom att återskapa det vi gjort tidigare och göra det mer robust, finns det mycket vi vill ta vidare. En utmaning blir att engagera inte bara de mest framåt eller tekniskt nyfikna, utan att väcka allas nyfikenhet med enkel, tydlig och inbjudande design.


Det vore också intressant att se om det går att integrera någonting för de allra minsta, en lågt placerad rörelsekänslig platta till exempel.

Framtida möjligheter


Det finns i dag väldigt många nya sätt att spela musik på, med appar och elektroniska instrument, men nästan inga utvecklar användarnas förmåga till samspel. Ett framtida mål med vår installation är därför att ordna workshoppar där deltagare kan få lite djupare förståelse för hur de olika instrumenten egentligen fungerar, där de kan öva och förbereda en uppvisning, eller bara lära sig mer om hur man spelar och improviserar tillsammans. 


En tanke är att experimentera med mer än bara knappar och rattar och till exempel använda olika typer av sensorer, kameror och liknande. Med relativt enkel teknik kan man till exempel följa en rörelse över en viss golvyta, någon kan alltså gå eller styra sin rullstol för att spela.Om oss

Om oss


Vi, Niklas Ström och Christian Björklund, är båda veteraner som musiker och ljuddesigners inom interaktiv underhållning, och har på egen hand och ibland tillsammans arbetat med spel, ljudkonst, teater, film, dans och undervisning.


Vi har även lång erfarenhet av att bygga och modifiera elektroniska, akustiska och andra instrument eller ljudmanicker av olika slag.


Runt oss har vi även ett nätverk av konstnärer, musiker, programmerare, grafiker, hantverkare och pedagoger att ta hjälp av. Vi utgår ifrån Rehab Kultur i Malmö som drivs av föreningen CirkulationsCentralen.


Christian Björklund

telefon: 0708-455731

Kontaktformulär